פעם ביקר מישהו בגן החיות ושמע את האריה שואל את הלביאה מתי כבר מתי כבר ילכו המבקרים ונוכל להוריד את התחפושת (כי מתו לבעלי הגן אריות ולא יכלו להפסיק הביקורים בגלל זה), אותו מבקר רץ לבעל הגן והקים קול סערה מה זה שעובדים על אנשים כו' כו', הסביר לו הבעה"ב שאין כזה דבר, הנה תשמע אותם צועקים כמו תמיד. אבל המבקר בשלו ברור לי ששמעתי אותם. הרגיע אותו הבעה"ב אז קרה דקה אחד שדברו ביניהם, ולכן ??? ענה המבקר אבל אם הם אריות לא יכול לקרות כזה דבר לעולם שידברו ביניהם.
והמוסר השכל הוא שאחד שהוא ירא שמים לא יכול למעוד מעידה רצינית לעולם.
עכשיו תסתכלו שוב ותראו את ראש הממשלה שלנו מרים רגל על רגל ומיד תופס את עצמו שהנה אני אריה…………