שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, א' באב ה'תשע"ח