בירושלים נפטר הבוקר הגה"צ רבי אברהם יעקב עפשטיין זצוק"ל מנהיג נטורי קרתא וראש ישיבת תורה ויראה ממשיך דרכם של מייסדי היישוב הישן בירושלים ולוחם מלחמתם
מידי ערב שבת היה עובר בעצמו לתלות המודעה המודיעה על זמן כניסת השבת ויציאתה. קיים בעצמו גיווי נתתי למכים ולחיי למורטים, כאשר השלטון הציוני כילה את חיציו בו, וכו' "ופני לא הסתרתי מכלימות ורוק", היו מנת חלקו.
בדרשותיו החוצבים היה מרעיד את הלבבות.  כן היה מוסר שיעורם לבעלי בתים בעין יעקב, כשמתבל את דבריו באמונה צרופה לעמוד בנסיונות הזמן. ידידות אמיצה היתה בינו לבין כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א.