זכור אזכור את נימים בו למדנו בישיבת מאה שערים את האהבת התורה של ר' אברהם יעקב את היראת שמים השיחות מוסר שלו עם כל הברען בכלל לימוד סדר מוסר בכזה אהבה ומתיקות,
את האהבת השם שלו השתפכותו בתפילה היה לנו ממש לדמות,
אוי מי יתן לנו את תמורתו,
זכור אזכור את ידידותו הכנה עם הגאון ר' משה (בהגראי"ל) שטיינמן את התנצחותם בלימוד כאשר כל היכל הישיבה היה סוער בעת שעסקו יחד בלימוד,
אוי מי יתן לנו תמורתו