שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ד' באב בסיון ה'תשע"ח