לאחר העתירה לבית המשפט, עיריית תל אביב מתקפלת: בוטלו הדוחו"ת על הפעלת צופרי השבת בעיר. "נפלה טעות טכנית בקשר עם הסעיף עליה נסמכה הדרישה"

לאחר שבועות של כיפופי ידיים שכללו דו"ח למפעילי 'צופר השבת' בבית הכנסת 'ישועת ישראל' בשכונת שפירא בעיר, ואיום העירייה להסיר את הצופרים, כעת לוקחת העירייה צעד לאחור ומודיעה על ביטול הדו"ח.

כזכור ביום שלישי שעבר הוציאה העירייה צו האוסר את הפעלת הצופרים, למרות הפעילות החוקית והאהדה של המיזם בקרב תושבי העיר והודיעה כי במידה ותושמע נעימת השבת יוחרמו הצופרים ויטלו קנסות.

ביום שישי הגיש עו"ד שחר בקשי בשם חבר המועצה, נתן אלנתן המפעיל את צופרי השבת, עתירה מנהלית לבית המשפט כנגד עיריית תל אביב שיאסור על העירייה לפרק את צופרי השבת, בטענה כי הפעילות הינה חוקית ותואמת את חוק הרעש וכל כללי העזר העירוניים.

הבוקר (יום שלישי) הגיעו פקחי עיריית ת"א לבית הכנסת שם מותקנים הצופרים, והודיעו לגבאי בית הכנסת שהצו מבוטל עקב טעות טכנית. וכך נכתב בהודעה על הביטול "הרינו להודיעך, כי הוחלט לבטל את הודעת הדרישה שבנדון, הואיל ונמצא, כי בדרישה נפלה טעות טכנית בקשר עם הסעיף עליה נסמכה הדרישה".

יו"ר שס בתל אביב וחבר מועצת העיר, נתן אלנתן מסר: "אני שמח שעירייה השכילה להבין כי טעתה ותיקנה את טעותה לפני שבית המשפט היה מאלץ אותה לעשות זאת. הצופרים מופעלים על פי החוק ואין כל בסיס משפטי לדרישת העירייה". אלנתן הוסיף כי "אם תגיע דרישה חדשה מהעירייה נמשיך עם העתירה לבית המשפט".

עו"ד שחר בקשי מסר כי "כי אני שמח שלאחר שהבהרנו לעירייה בעתירה מפורטת לבית המשפט כי אין כל בסיס חוקי לדרישה, העירייה השכילה להבין זאת לפני שהיינו נאלצים להיגרר להתכתשויות בין כותלי בית המשפט".

רב בית הכנסת, הרב מיכאל ארבוב, מסר "צר לי שגורמים פולטיים גררו את בית הכנסת למלחמות דת, אני שמח שברגע האחרון הבין מי שהבין שלא מן הראוי לנצל את בית הכנסת והשבת ליצירת פילוג בעם".