נשיא בית הדין הרבני הגדול הראשל"צ רבי יצחק יוסף נאם הערב בכינוס הרבנים נגד חוק הגיור: "כל מה שאמרתי למשה ניסים הוא כתב הפוך, אסור להוציא את מערך הגיור מידי הרבנות הראשית לישראל. מה שהיה עד היום צריך להישאר"

נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף נאם הערב בכינוס הרבנים נגד רפורמת הגיור של השר לשעבר משה ניסים ואמר כי "אני מביע פליאה מאותם רבנים שחתמו על אותו מסמך גיור של אותו כותב. מספיק עשו את היהדות בארה"ב מיליון וחצי רפורמים. איך ידם לא רעדה שחתמו דבר כזה. אני מתפלא עליהם! אני מבקש שתצא מכאן קריאה, מכנס אחדות מאחרי הרבנות הראשית לישראל, שראש הממשלה וכל ראשי השלטון ידעו שאנחנו לא לבד, כל רבני ישראל מאחורינו. אסור להוציא את מערך הגיור מידי הרבנות הראשית לישראל. מה שהיה עד היום צריך להישאר ולהעביר את החוק של הרב אריה דרעי".

על משה ניסים אמר הרשלא"צ כי: "הרבנות הראשית לישראל היא בלעדית המוסמכת לענייני גיור. לא יתכן שאדם שאינו ת"ח יכתוב מתווה גיור בלי להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו. משה ניסים הקיף עצמו ביועצים רבים חילונים ואחרים, לא לקח אף ראש ישיבה או דיין שייעץ לו איך. לא רציתי לקבל אותו. אחרי לחץ מצד ראש הממשלה, הסכמתי לקבל אותו רק כי רוהמ ביקש. עשו מזה פוליטיקה, ראש הממשלה לחץ, אז קיבלתי אותו. כל מה שאמרתי לו – כתב הפוך. אמרתי לו שאסור שרבני ערים יגיירו – וכתב בדיוק ההפך".

עוד הוסיף כי ״יש רבנים שחושבים שאנחנו עדיין נמצאים בגלות. יש להם מחשבה גלותית. אומרים שיש מתווה אז צריך לנצל את ההזדמנות כי אחרת בגצ יכיר הרפורמים.. זו גישה גלותית".

הרב יוסף קרא למשתתפי הכנס לתמוך בקידום תזכיר חוק הגיור הממלכתי, שהתקבל בהחלטות ממשלה וקידומו נתקע: "צריך לקדם את החוק של הרב ארעה דרעי, שעבר כבר בהחלטת ממשלה. גיור רק לפי דין תורה. שלא יהיה פרצה אח"כ של הרפורמים והקונסרבטיבים. שתצא מפה קריאה לתמוך בחוק הזה.

לבסוף אמר הרב יוסף: "אני מכיר את דייני הגיור. נפגשתי איתם כמה וכמה פעמים, ונתתי להם הנחיות, איך לגייר, מה לגייר. הרבה מהם, נמנים על הרבנים מהציונות הדתית, יש בודדים כמה אחדים חרדים. רובם הולכים בדרך של קולא. אי אפשר ללכת יותר מזה. זה על סף תהום".