אתה מדבר כל יפה וכותב מאוד יפה, אבל מה נעשה אתה אחד בפה ואחד בלב
פה אתה אומר כך כמו איזה סאטמאר חסיד אפילו יותר,
אבל מה נעשה אתה יושב במקום של כפירה ומינות במקום שלא עובר רגע בלי כפירה, (כמובן כמו שאתם מגדירים את זה בשליחת גדולי הדור)
ושם אתה מסביר להם הכל כי שם אף אחד לא שומע אותך,
ישראל ישראל מה יהיה אתך? מתי כבר תפסיק לדמיון שאתה מצליח לעבוד עלינו,?