"בתשעה באב אפשר ללמוד תורה, ולדעת הרב עובדיה ע"ה צריך ללמוד תורה, כי אין יום כזה שפטורים מלימוד התורה. אבל צריך ללמוד דברים שמותרים בתשעה באב"

שנה שעברה בתשעה באב, אחרי תפילת שחרית ואמירת הקינות, אמר מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א לתלמידיו שהתפללו עימו כי "בתשעה באב אפשר ללמוד תורה, ולדעת הרב עובדיה ע"ה צריך ללמוד תורה, כי אין יום כזה שפטורים מלימוד התורה. אבל צריך ללמוד דברים שמותרים בתשעה באב, כמו "מדרש איכה" ששם אפשר לראות כמה חכמים היו אבותינו.

"ואפילו ילדים קטנים ששואלים אותם שאלות ותמיד היו מוצאים תשובות ולראות איך ומה אדרייאנוס והרשעים האלה עשו, לכן כדאי לקרוא איכה עם המדרש שלו.

"וכן אפשר ללמוד פרק "אלו מגלחין" במסכת מועד קטן. וכן אפשר ללמוד גם "בית יוסף" של הלכות אבילות.

"וכן אפשר ללמוד איוב עם הפירושים, ואפילו שהוא עמוק ולכאורה משכיח את הצום מותר ללמוד אותו.

"יה"ר שנזכה לביאת משיח צדקנו יבוא ויגאלנו במהרה בימינו אמן ואמן".