ירמיה הנביא, שהתנבא על חורבן בית המקדש, מנחם את עם ישראל: "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". ר' מענדל ראטה, מסביר את הפסוק על פי דברי בעל מי השילוח, המנחם אותנו בימי החורבן

כאשר עומדים אנו בימי האבל על חורבן בית מקדשנו, ומקווים אנו לנחמת ציון וירושלים בבניין בית המקדש במהרה בימינו, מצא המשפיע ר' מענדל ראטה נחמה בפירושו של הרבי מאיז'ביצא, בספרו הקדוש "מי השילוח".

ירמיהו הנביא, מי שחזה במו עיניו את החורבן הנורא, מנחם את העם בשבר ליבו, ומתנבא: "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".הקב"ה יזכור לנו את עמידתנו האיתנה ביהדות גם בגלות הארוכה והמרה, בארץ לא זרועה.

מסביר הרבי הקדוש מאיז'ביצא, מה זה "לכתך אחרי במדבר"? מדבר מרמז על נפילה, על מעידה ומכשול. כשיהודי נופל, הוא לפעמים כל כך נשבר, "איך אני כזה מרוחק מהיהדות, מהיידישקייט, איך הגעתי למצב כזה". אבל הריבונו של עולם אומר ליהודי: "לכתך אחרי במדבר", אני יודע שגם בתוך המדבר הזה, אתה הולך אחרי.

ריבונו של עולם מגלה את סודו לכל יהודי אל תוך ליבו. "אני יודע שאתה במסע חיפוש, וגם כשאתה נופל, זה רק אומר שאתה מחפש, אבל אתה עדיין מחפש אחרי". ולכן דור המדבר, שעברו כל כך הרבה נפילות, דווקא הם נכנסו לארץ ישראל, כי המכשולים והנפילות פיתחו וחישלו אותם להיות ראויים להיכנס לארץ ישראל.

בהתייחסות לעובדה שהוא מלווה את דבר התורה עם הגיטרה, מסביר הרב ראטה כי הוא מסתמך על פסיקת מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, שהתיר ניגונים שאינם מביאים את האדם לריקודים (הליכות שלמה, מועדים, ספירת העומר יא יד).