אזהרה חמורה מרבה של צפת לאלה שמתכוונים לנפוש בעיר צפת מהחנויות והדוכנים שמוכרים אוכל ללא השגחה. "וכיון שרבים הם הנכשלים בזה. הננו להתריע בשער בת רבים כי אין לקנות אף מוצר מזון בכל דוכן ובכל עסק ללא הצגת תעודת כשרות בתוקף"

הערב מתפרסם מכתב מיוחד של רבה של צפת, הגאון הרב מרדכי ביסטריצקי, באזהרה חמורה לאלה שמתכוונים לנפוש בעיר צפת מהחנויות והדוכנים שמוכרים אוכל ללא השגחה. "בהיות ובקופה זו רבים הם הבאים לנפוש בעינ"ק צפת בובב"א, הננו להזהיר את שומרי טהרת השולחן מפני מכשלת הסוחרים והרוכלים שאין יראת ה' בלבבם, שמציעים את מרכולת המזון שלהם בדוכני מזון ברחבי העיר ללא כל כשרות ופיקוח".

"וכיון שרבים הם הנכשלים בזה מחוסר שימת לב ומפני חזות המוכרים העלולה להטעות, על כן, הננו להתריע בשער בת רבים כי אין לקנות אף מוצר מזון בכל דוכן ובכל עסק ללא הצגת תעודת כשרות בתוקף. ושארית ישראל לא יעשו עוולה".