שאלה יוצאת דופן התעוררה לפני מספר ימים בשחיטת העופות המהודרת שע"י בד"ץ אגודת ישראל, כאשר במהלך השחיטה נתגלה בין העופות עוף בעל ארבע רגליים. כיצד הכריעו הרבנים?

שאלה יוצאת דופן התעוררה לפני מספר ימים בשחיטת העופות המהודרת שע"י בד"ץ אגודת ישראל, כאשר במהלך השחיטה נתגלה בין העופות עוף בעל ארבע רגליים. גילוי העוף השונה עורר דיון הלכתי מעמיק בין הרבנים וצוות השוחטים, שגם הביאו את העניין לדיון בפני חברי הבד"ץ.

את העוף גילה אחד השוחטים של בד"ץ אגו"י מיד כאשר הפועל הגיש לו את העוף לשחיטה. הוא הציג את השאלה בפני רב השחיטה הרה"ג מאיר בוקשפן שליט"א, רב דחסידי קרלין במודיעין עילית, שהורה כי ראשית יש לבדוק האם העוף מהלך על כל ארבעת הרגליים, שאז יש חשש של 'כל יתר כנטול דמי' ויש לאוסרו, או שמדובר ב'רגליים' שאינן משמשות להליכה ולכן אינם נחשבות לרגליים כפולות. הבדיקה העלתה שהעוף מהלך רק על שני הרגליים הרגילות.

לאחר מכן, בהנחיית רב השחיטה העוף נשחט על מנת שיוכלו לבודקו מבפנים, ולראות האם מערכת הרגליים הפנימית היא כמו בכל עוף ואינה שונה בשל ה'רגליים' הנוספות, וכן האם ה'רגליים' הם דלדול בשר, או שיש להם את שלושת החלקים שיש בכל רגל והם: ארכובה, שוק וקולית. רב השחיטה מצא כי מערכת הרגליים הפנימית היא רגילה לחלוטין, ואילו שני ה'רגליים' הקטנות היו במערכת נוספת, לא פעילה, ולא היו בהן את אותם שלושה חלקים, אלא רק ארכובה ושוק וגידים, אבל ללא קולית, באופן ששנוי במחלוקת בפוסקים האם הוא מוגדר כ'יתר'.

במערכת הכשרות של בד"ץ אגו"י מציינים כי גילוי עוף בעל שלושה או ארבעה רגליים אינו אירוע נדיר במיוחד, ובמהלך השנים נרשמו מספר מקרים כאלה, והנדון מופיע כבר בשו"ע ובספרי הפוסקים והשו"ת, ונחלקו הדעות בזה. על פי דעת רוב הפוסקים, יש לבדוק הן את ההליכה והן את כל חלקי הפנים, על מנת לבדוק הן את המערכת הפנימית של הרגליים הנוספות, וכן אם יש עוד חריגות בגוף העוף בפנים, הפוסלות אותו לאכילה.

בבד"ץ אגודת ישראל מציינים כי למרות שבדיקת הפנים העלתה שלפי רוב הדעות אין מדובר ברגליים כפולות, הכרעת רב השחיטה ורבני הבד"ץ היתה שאין להכשיר את העוף לאכילה, שכן בשחיטה שע"י הבד"ץ מקפידים להכשיר אך ורק לפי כל הדעות, וכאן יש חשש לדעת האוסרים.