מבחינה חיצונית באמת נראה שקיימת מדינה. נראה שכל הישראלים דוברי העברית יהודים. נראה שהעברית קשורה ליהדות. ונראה שהחילונים שלא שומרים שבת ומצוות גוזרים גזירות קשות על כל סממן של יהדות. אבל מה הקשר בין זה שיש מדינה לגאולה? זה אומר שיש כבר גאולה? לא ולא.
אז מה אם קיימת מדינה? עדיין אין קיום למדינה הזאת ועדיין יש גלות קשה גם במדינה הזאת ישראל. עדיין אין גאולה ולא קיבוץ גלויות.
שהשם יתב' יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ במהירה. וישועה בקרוב.