המחנך הנודע הרב דוד רוזנברג עם שיר מיוחד לכבוד שבת קודש, באוירה הנעלית של קבלת שבת בעיר הקודש צפת • האזינו