שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ״ז באב ה'תשע"ח