די כבר להתכנס ולהתדיין ולהתייעץ וכל שאר המילם המפוצצות תעשה משהו חתיכת פחדן