שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, כ"א באב ה'תשע"ח