שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, כ"ט באב ה'תשע"ח