שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, ב' באלול בסיון ה'תשע"ח