שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ה׳ באלול ה'תשע"ח