מחבל חמוש בסכין ניסה לדקור עוברי אורח ברחוב שער הגיא בירושלים. שוטרים שהיו מוצבים באזור ירו בו וחיסלו אותו

הרחבה מיד