השפית החרדית יפית שנבי בעוד מתכון מעולה, מתוך אתר קול כבודה