לציבור הירא לדבר השם
בתי הדין אסרו לקבל את הכסף הגנוב הזה.