מישהו פה משקר או לא בדק בצורה יסודית. מי צודק ה'איגוד' או JDN ?