אבל בבני ברק: בשעות הצהרים הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית חנה דבורה גריינמן ע"ה, אלמנתו של הגאון המופלג רבי חיים גריינמן זצוק"ל. בת צ"ג שנים בפטירתה. הלוויתה: אחה"צ בבני ברק