הגר"מ ביסטריצקי, רב כשרות 'מהדרין צפת' חשף זיוף חמור של חותמת כשרות הגר"י אפרתי בתעודת משלוח של ירקות. אלא שהספק עצמו מיתמם וטוען שאינו מכיר את הסיפור ולטענתו אף ישמח שהמקרה ייבדק

פרשיית זיוף חותמת כשרות הגר"י אפרתי, שנחשפה השבוע על ידי הגר"מ ביסטריצקי, רב הכשרות ב'מהדרין צפת', מסעירה את גורמי הכשרות בעיר הצפונית ולא רק אותם. במכתבו של הגר"מ ביסטריצקי למשגיחי הכשרות שלו, שהגיע לידי jdn אנו מוצאים את השתלשלות האירוע המסעיר והתמוה.

"ביום ו' כ"ט אב", פותח הרב ביסטריצקי את מכתבו, "הגיע לאחד הירקנים בצפת משלוח של פירות וירקות מספק מהשוק הסיטונאי בחיפה".

"תעודת המשלוח היתה מצולמת עם חותמת כשרות, שעל פניה נראתה מקורית ורגילה, אלא שבבדיקה יסודית הועלה החשד שהחותמת מצולמת. לאחר בדיקה מקיפה הוכח כי מדובר בזיוף חמור שאין לעבור עליו לסדר היום".

חותמת הכשרות המדוברת היא של הכשרות המפורסמת של הגר"י אפרתי, שכפי שניתן להיווכח בצילום שלה, נראה כי היא הודבקה ממקום אחר.

בכשרות הגר"י אפרתי אישרו לנו את פרטי המקרה. "המזייף ידע כנראה את הנוהל של הרב ביסטריצקי בצפת, שאי אפשר להכניס בעיר פירות וירקות בלי חותמת מהדרין, ולכן ניסה לזייף את החותמת שלנו, ניסיון שבסייעתא דשמיא לא צלח".

אלא, שבשיחה שלנו עם הספק הרשום על תעודת המשלוח הוא היה נשמע מופתע כביכול אינו יודע מי זייף ולמה זייף את חותמת הכשרות.

בתגובתו טען הלה כי יש לו "תעודת כשרות מטעם רבנות חיפה מאז 2012 ללא דופי, הופתעתי לשמוע שמישהו הטריח את עצמו לזייף תעודה כדי להכליל בה כשרות נוספת. הייתי שמח אם הגורמים המוסמכים יגיעו לחקר האמת ויפרסמו מי אחראי לעניין".

אולם הטענות הללו לא הרשימו את הגר"מ ביסטריצקי שהחליט לפסול מעתה את הספק לחלוטין, גם אם יציג תעודה מקורית וחתומה כראוי.

"לאור המקרה החמור הנ"ל אבקש לחדד ולהזכיר לכלל המשגיחים", כותב הרב, "את נהלי בדיקת התעודות כפי הנהוג אצלנו. ראשית כל, הספק הנ"ל ייפסל מעתה לקבלת סחורה בכל מקרה, גם אם יציג תעודה מקורית וחתומה. בשום פנים ואופן אין לאשר קבלת סחורה עם תעודת משלוח מצולמת. ויש לוודא בכל קבלת סחורה שחותמת הכשרות מופיעה עם תאריך מובנה בתוך החותמת".