כל הכבוד יוסי.
תמשיך להעניק תבעו"ת מפוקפקות לחברים,
ועל הדרך לחנוק בנינים סמוכים כי "אין להם קשרים" וגם לא כסף לשלם בחלונות הגבוהים.
תמשיך לגלגל עיניים למעלה ולהבטיח שתבנה הרבה בירושלים.
רק שהפרסום הזה נכון לחברים מסויימים מאוד…

אה…. בעצם כל אחד יכול להיות חבר רק צריך לרכוש כרטיס מנוי מראש
… ובמזומן