מארה"ב מגיעה הידיעה המעציבה על פטירת אב"ד דושינסקיא בוויליאמסבורג הגה"צ רבי יששכר דב כץ זצ"ל חתן האדמו"ר המהרי"ם דושינסקיא זצוק"ל וגיסו של יבדלחט"א כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א • מסע הלווייתו בשעה 10:00 בבוקר (שעון ארה"ב) מביהמ"ד דושינסקיא בוויליאמסבורג