בכינוס מרשים הושק התא החרדי בלשכת רואי החשבון בתמיכתו של המועמד לנשיאות רו"ח ג'ק בלנגה. יוזמי ומקימי התא החרדי הציגו את המטרות ודרכי הפעולה ופועלים להצלחתו של ג'ק בלנגה בבחירות בלשכת רואי החשבון. התא מונה מאות רו"ח חרדיים

ביום רביעי שעבר י"א אלול (22.8.18) התקיים באולם האודיטוריום בקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו כינוס מרשים של כ 100 רואי ורואות חשבון חרדים שהביעו תמיכה בהשקת התא החרדי בלשכת רואי חשבון על מנת לייצג את הנושאים שקשורים לרואי חשבון החרדיים הן ברמת הנושאים המקצועיים הייחודיים למגזר החרדי, הן ברמת ההשתלמויות המקצועיות שיותאמו לצרכים והמאפיינים של הציבור החרדי והן ברמת הפעילות הכללית של הלשכה שתתאים גם לרואי החשבון החרדיים.

התא החרדי בכללותו החליט לתמוך בבחירות שייערכו ביום כ"ד באלול (4.9.18) במועמדותו של רו"ח ג'ק בלנגה לנשיאות לשכת רואי החשבון, וזאת לאחר שבקבוצת ג'ק בלנגה ישנם 4 מועמדים לוועד בלשכת רואי החשבון (שני מועמדים בבחירות ושני מועמדים משוריינים) מתוך ראייה שהצבת מועמדים חרדיים ייתן לרואי חשבון חרדיים את הכוח להיות מעורבים בהליכי החקיקה הפיסקאליים, הצגת עמדות מול הרשויות והעלאת נושאים רלוונטיים בוועד של לשכת רואי החשבון.

בכינוס שהונחה ע"י רו"ח צביקה זאבי מנהל הכספים של הגמ"ח המרכזי, ברך הרב יחזקאל פוגל יו"ר הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו את התא החרדי. לאחר מכן, דיבר רו"ח אריק אדלר גזבר עיריית ב"ב מיוזמי ומקימי התא, אשר הציג את החזון וההשקפה של העשייה הציבורית ע"י אנשי מקצוע חרדיים כאשר הם נוטלים חלק מרכזי בהליכי החקיקה ובנושאים המקצועיים. כמו כן, נאם רו"ח ג'ק בלנגה שהציג את הרעיון ואת החשיבות שרואי החשבון החרדיים יהיו חלק מהנהגת הלשכה. לאחר מכן נערך פאנל מקצועי שעסק בנושאים של מלכ"רים, החוק לאיסור שימוש במזומן והלבנות הון וסוגיות מיסויות שונות ע"י טובי המרצים.

התא החרדי קרא בכינוס לכלל רואי החשבון החרדיים להתאחד סביב מועמדותו של רו"ח ג'ק בלנגה לנשיאות לשכת רואי החשבון והכנסת המועמדים החרדיים לוועד של הלשכה.