מבססים את הכתבה על הווינט.. אבל מי שייקרא את הכתבה הווינט יבין אחרת לגמרי את הכתבה מאשר כאן…
קשה לי להאמין שזה במכוון… בטח טעות אנוש..(עיתונות מקצועית.. )