בבבב

הרבה ברבורים
תושבי בני ברק באלפיהם צריכים להיות מעשיים לצאת לציר זבוטינסקי ולפרק את כל המתקנים שנבנו בעיר
רכבת הקלה = רקבת הקללה