זייברט מאיים: אם עבודות הרכבת ימשכו בשבת – נפסיק את שת"פ

לאחר הפרסום כי חפירות הרכבת הקלה נמשכות מתחת לעיר בני ברק גם במהלך שבת קודש, ראש העיר מבהיר כי "שיתוף הפעולה עם חברת מותנה בהקפדה על שמירת השבתות". "סוכם כי לא תתבצענה בשבת עבודות להקמת הרכבת הקלה בבני ברק"

"עיריית בני ברק עומדת על דרישתה ששום עבודה מכל סוג שהוא לא תתבצע בשבתות ובחגי ישראל במתחם עבודות של חב' נת"ע להקמת "הרכבת הקלה", וזאת במסגרת ההסכם בין העירייה לבין החברה והממשלה לאי ביצוע עבודות כלשהן בשבתות ובחגי ישראל", כך נמסר הערב מעריית בני ברק.

ראש העיר, חנוך זייברט, הביע את כאבו וצערו על עבודות חברת נת"ע באתרים שונים בשבתות ובחגים שיש בהן פגיעה חמורה ומזעזעת בקדושת השבתות והחגים, שהינה יסוד מרכזי לעם ישראל לכל דורותיו. ראש העיר הדגיש את תמיהתו לנוכח התכחשות חברת נת"ע להתחייבות שנחתמו, לפני כ-16 שנה, וגם בחתימתו של מר גיל שבתאי, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, לפיהן לא תתבצענה עבודות כלשהן מכל סוג שהוא בשבתות ובחגי ישראל להקמת "הרכבת הקלה", במקרקעי העיר בני ברק.

זייברט הוסיף, כי "מעולם לא עלה על דעתו של איש בעירייה שחברה ממשלתית תיתן יד להפרת הסכם כתוב וחתום לביצוע עבודות בשבתות ובחגים. העירייה, מצידה, תפעל בכל הדרכים החוקיות למניעתם של מעשים אלו. כמו"כ שיתוף –הפעולה המקצועי, הטכני והארגוני עם החברה, המשתרע על תחומים רבים, מותנה בהקפדה על שמירת השבתות והחגים, ואלמלא כן, לא יהיה מנוס מהפסקת שיתוף הפעולה. ראש העיר הדגיש גם, כי מצער וכואב עד עמקי הנפש על עבודות המתבצעות ע"י החברה בשבתות ובחגים בערים סמוכות, ובכך ישנה פגיעה בקדושת השבתות והחגים, שהיא יסוד מרכזי לעם ישראל לכל דורותיו".

תמונה עמוד מתוך מסמך ההסכם בין העירייה לבין הממשלה, עליו חתום סגן בכיר לחשב הכללי, ובין סעיפי ההסכם, סעיף 13 למניעת עבודות הרכבת הקלה בשבתות ובמועדי ישראל, והממשלה, כצד לחוזה, לא תאפשר עבודות אלו.

במכתביהם של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ושל עו"ד יצחק מירון לגורמים העוסקים בתחום נכתב, כי "בהתאם להוראות ההסכם, תנאי מהותי ויסודי מבחינת העירייה, בהעניקה זכות שימוש במקרקעין לחברה לצורך ביצוע עבודות שונות הקשורות בהקמת הרכבת הקלה, היה איסור מוחלט על ביצוע כל פעילות במקרקעיה בשבתות ובמועדי ישראל, והדבר הובהר היטב במהלך המו"מ שקדם לכריתת ההסכם ולחתימתו בין העירייה ובין המדינה. בהמשך לכך, נכתב מטעם העירייה, כי אם תתבצענה עבודות, או פעולות כלשהן בתחומי האתר והמקרקעין של העירייה בשבתות או בחגים היא תראה בכך הפרה יסודית של ההסכם והיא תפעל לביטולו, ואף לנקוט צעדים חוקיים כנגד החברה".

"אשר לטענות החברה, כאילו הפסקת העבודות בשבתות ובחגים מסכנת מאן דהוא, הרי שמבירור אצל מומחים במקצוע עלה שאין לכך כל בסיס, וכל הרצון לבצע את העבודות בשבתות ובחגים נובע מסיבות כלכליות ומהרצון לזרז את לוח הזמנים, וזאת על חשבון קדושת השבת שכה יקרה ומרכזית לעם ישראל, וכאשר כל הנתונים הללו היו ברורים בשעת חתימת ההסכם בין העירייה לחברה לאי ביצוע העבודות בשבתות ובחגים".

"אשר לטענה תמוהה שעלתה מצד חברת נת"ע, שההסכם חל על מעל לקרקע ולא מתחת לקרקע, טענה זו חסרת בסיס, שכן כל מי שמכיר את חוק המקרקעין ה'תשכ"ט (1969) יודע שבפרק ג', סעיף 11 נכתב, כי הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע".

עיריית ב"ב: עבודות הרכבת הקלה לא יתקיימו בשבת

מסע אל בטן האדמה: מנהרות הרכבת הקלה במעמקי בני ברק נחשפות • צפו

כתבות קשורות