יש לו מזל לביבי. אם לא היה עושה כן כבר היו מכריזים עליו מלמעלה דין מיתה משונה לפני ראש השנה .