חילופי המכתבים בין פרוש לגפני נמשכים: היום שיגר יו"ר 'דגל התורה' לעמיתו מסיעת 'שלומי אמונים' מכתב שבו הוא מציג את עמדתו בסוגיית הבחירות באלעד, ומבהיר: ע"פ ההסכם בין הצדדים 'דגל' היא זו שתקבע את זהות המועמד

הבחירות לראשות העיר אלעד: יו"ר סיעת 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, מבהיר היום כי סיעתו היא בעלת הזכות להחליט על זהות המועמד לראשות העיר (בין אם משורותיה ובין אם משורות מפלגה אחרת – בהסכמתה).

במכתב ששיגר ליו"ר סיעת 'שלומי אמונים', סגן השר מאיר פרוש, מזכיר גפני: "על פי ההסכם שנחתם ב-ו' תשרי תשע"ד נקבע כי 'סיעת דגל התורה תתמוך ותפעל בכל יכולתה לבחירתו של ישראל פרוש לראשות עיריית אלעד' וכך אכן נעשה. בהמשך ההסכם: 'בבחירות המוניציפאליות בשנת תשע"ט תתמוך סיעת שלומי אמונים במועמד של דגל התורה לראשות העיר ותפעל בכל יכולתה לבחירתו".

גפני מדגיש כי "אין בדברינו אלו לגרוע או לפגוע ח"ו בתפקודו של בנך הרב ישראל פרוש כראש עיר, אולם אין בהסכם כל אמירה באם ראש העיר המכהן מטעמכם יצליח לא יתבצעו החילופין האמורים ואין כל אמירה כי דגל התורה לא תצליח להעמיד מועמד מוכשר מטעמה לטובת התושבים וכו'".

אלעד: ישראל פרוש יתמודד לקדנציה נוספת בראשות העיר


כזכור, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', סגן השר מאיר פרוש, שיגר אמש מכתב ליו"ר 'דגל התורה' בו הוא הודיע לו על הכוונה להריץ את בנו, ראש העיר המכהן, ישראל פרוש, לקדנציה נוספת.

"לאחר בירור הלכתי פנימי שערכנו עם מורי הוראה, הרי שאנחנו רשאים להתמודד לראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות ונציגנו יהיה ר' ישראל פרוש", כותב פרוש האב.

הוא מדגיש: "ככל ויש לכם טענות על המהלך, אנחנו חוזרים ומבהירים שנתייצב במיידי לכל הרכב של בית דין מוסכם או דיון בפני בוררות".

"נ.ב. חשוב לנו להזכיר שקיום הסכמים הינו תנאי חשוב ויסודי בהתנהלותנו, וכמובן ננהג כך גם במקרה הנוכחי אם יתברר אחרת מהנ"ל, בבוררות בינינו", כך פרוש.