הצהרונים בישראל מועברים כליל למסגרת 'ניצנים' של משרד החינוך. התוצאה: ביטול כל מבחני ההכנסה להורים בקביעת הסבסוד הממשלתי לצהרונים. המשמעות: תקצוב שגוי למשפחות מצוקה המתגוררות בערים באשכול סוציו-אקונומי גבוה, ומתנות-חינם לעשירים

האם משה כחלון מבקש ליצור סיוע למשפחות נזקקות או שהוא פועל בתיקונים קוסמטיים שיסייעו לו למצב את עצמו כמגן דלת העם אך בפועל – יוצר 'תיקונים' תוך אפס חשיבה על האוכלוסיות המוחלשות? ל'ביזנעס' נודע כי החל מהשנה (ולשיטת האוצר כבר מהשנה שעברה, למרות שאיש לא שמע על כך) מועברים כל הצהרונים בישראל תחת מסגרת 'ניצנים' של משרד החינוך. זאת, בעוד שבשנה שעברה היו הללו במקביל גם תחת משרד הרווחה.

במקור, חשוב אמנם שמשרד החינוך יפקח על הצהרונים ולא משרדי הרווחה והכלכלה, אולם כאן טמונה בעיה אחרת, המייתרת את התקצוב הממשלתי למשפחות רבות.

מסגרת זו של 'ניצנים' – שנועדה מראש לסייע להורים המבקשים לצאת לעבוד ולכלכל את ביתם – מתחשבת בסבסוד התשלום לצהרון, על פי חישוב דיפרנציאלי בחלוקה לאשכולות סוציו-אקונומיים בחלוקת למ"ס. אי לכך, תשלום של 600 שקלים לילד במקור לצהרון לחודש, יתוקצב ע"י התכנית באופן שרירותי וללא עריכת כל מבחן הכנסה להורים.

ביזנעס שימושי

כך למשל, ערים מאשכולות 7-10 (הערים החזקות בדירוג למ"ס) זוכות לתקצוב ברמה 0 וההורים יקבלו סבסוד של מ-0 ועד 150 שקלים בלבד, בלי קשר למצבם הכלכלי. אמת – מראש האשכולות הללו כלל לא דורגו כזכאים לסבסוד, אבל מה חטאה משפחה דלת הכנסה ואמצעים שבמקרה שפר עליה גורלה לגור בהרצליה, בפתח תקוה או ברעננה – שכעת תישלל ממנה הזכות לסבסוד גבוה כפי שהיה נהוג בעבר, כשערכו להורי המשפחה מבחן הכנסה?

לפי תחשיב פשוט שערך 'ביזנעס' עולה כי אכן, בעלי משפחות עניות המתגוררות בערים 'חזקות' ייאלצו לשלם יותר ממקבילותיהן בערים המוחלשות, בעוד שהאבסורד גדול שבעתיים כאשר משפחות מבוססות, שעד כה על פי מבחני ההכנסה לא היו זוכות לכל סבסוד – אך מתגוררות בערים חלשות, יזכו מן ההפקר בהנחה גורפת.

תגובת משרד האוצר כפי שנמסרה ל'ביזנעס':

"התוכנית "נטו משפחה" (תכנית ניצנים) מעניקה סבסוד לצהרונים לתלמידים בגילאי גן באשכולות חברתיים-כלכליים 4-5 ולתלמידי בית הספר באשכולות חברתיים-כלכליים 4-10. התוכנית מרחיבה תכנית קיימת של משרד החינוך אשר פעלה עד כה רק באשכולות חברתיים-כלכליים 1-3.

"התכנית מופעלת על ידי הרשויות המקומיות והסבסוד הינו דיפרנציאלי, בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי של הרשות המקומית בה מתקיימות המסגרות.

"הרחבת הסבסוד והחלת התכנית לכלל הארץ החלה בשנת תשע"ח וממשיכה במתכונת דומה בשנת הלימודים תשע"ט".

אם שאלתם פעם מה היא תגובה מנותקת, שלא ממן העניין – הרי היא לפניכם. אף סיבה מדוע משרד הרווחה לא ממשיך לתפעל באותה מתכונת מקבילה – שאפשרה את מבחני ההכנסה להורים מאשכולות גבוהים לקבל הנחה.

'ביזנעס' אף בדק באתר משרד הרווחה, ולעת עתה, אף לא מילה אחד של מידע על שנת הלימודים תשע"ט עומדת לרשות ההורים.

מקור: http://bizzness.net/