בירושלים נפטר הבוקר הגאון רבי אייזיק ווידער זצ"ל, אב"ד לינז ומחשובי רבני צאנז. בשנים האחרונות סבל ממחלה קשה

פרטים נוספים והרחבה בהמשך