את הרגעים הכי משמעותיים, שעות ספורות לפני יום הדין - מקדישים גדולי הדור לתורמי ועד הרבנים • גדולי התורה מקדמים את ראש השנה בתפילה על תורמי ועד הרבנים בכותל המערבי. דווקא כך. דווקא כך!

גדולי הדור בעצמם הם אלו שהולכים לכותל בשעה הכי קריטית, מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א, מרן הגר"י שיינר שליט"א, מרן הגר"ד כהן שליט"א, מרן הגרמ"י שלזינגר שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מפינסק קארלין שליט"א, כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א, מרן הגר"ע אויערבאך שליט"א, מרן הגר"י הלל שליט"א, מרן הגר"ר אלבז שליט"א, מרן הגר"ב פינקל שליט"א, מרן הגר"מ צדקה שליט"א, מרן הגר"מ אלישיב שליט"א.

יש לכך סיבה. עשרות אלפי נפשות שתולות עיניים אל ועד הרבנים – הן אלה שמוציאות את שרי התורה אל הכותל המערבי בשעות הדחופות והעמוסות של ערב חג.

הם יודעים כמה משפחות ניצלות מקריסה על ידי הועד. הם יודעים עד כמה העולם כולו עומד בזכות הצדקה העילאית הזו. הם יודעים כמה צרות נמנעות, כמה זכויות נזקפות וסנגוריות מושמעות בזכות ההתגייסות הקולקטיבית של עם ישראל למען מצוות הצדקה.

גדולי הדור מבקשים שנפרנס את העניים שלהם, והם בתמורה יעניקו לנו את שעותיהם המסולאות ביותר. ארבע שעות לפני ראש השנה, מעמד היסטורי שאין ולא יהיה כמותו. זוהי תפילה נטו של גדולי הדור היודעים על מה, כיצד ואיך להתפלל, המבטיחים לשפוך ליבם כדי שכל אחד ייוושע במהרה בישועה המיוחדת לה הוא נצרך.   

פמליית שרי תורה נושאת עיניים אל השמים של סוף-סוף ע"ח, ומבקשת גזירות מתוקות לתשע"ט הנכנסת – בשבילך. גדולי עולם מתחננים אליך, מזילים דמעות עבור תורמי ועד הרבנים.

כמה שננסה לתאר את הדרת הקודש במעמד ערב ראש השנה של ועד הרבנים, לא ניגע אף בקצה המציאות. פמליה של זקני הדור, עם מאות שנות עמל מעל הגמרא, עם רבבות הדפים ואלפי התלמידים שינקו מהם תורה. עם חריצי מחשבה והגות על מצחם והאור הזורח מעיניהם. הם עומדים מול השכינה והעולם דומם. מרימים ידיים אל על, אחד מתנדנד בתחנונים, השני עוצם עיניים בדבקות.

כמה היינו רוצים שגדול הדור רק יניח יד על ראשנו, ויגיד את המילים: "לשנה טובה תיכתב ותיחתם"!

והנה גדול הדור לא רק מניח ידו – הוא עולה אל מקום המקדש. הוא לא רק מברך במילים מדודות. הוא מתחנן, הוא בוכה, הוא צועק אל השמים בשבילנו!

ולא רק אחד מגדולי הדור, אלא עשרות צדיקים בכותל המערבי, ושאר גדולי הדור מביתם. דווקא הם, שנושאים את משא הדור על כתפיהם הרחבות, יבואו ויעלו את התפילה הנוראה לפני מלך המשפט.

הכוח עצום. כוח התורה, כוח הציבור התלוי על כתפם. כמו שרפי רום ניצבים דבוקים, פניהם מרוכזות לוהבות בתפילה אחרונה השתא. לפני השכינה, במקום השכינה, חבוקים בשכינה- –

"בכח התפילה הזו"כך התבטא מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. "בכוח מעמד תפילת ועד הרבנים ערב ר"ה לשנות גזר דינו של אדם לחיים…!"  

העולם נקי. עמך ישראל טיהרו את הלבבות והזדככו לפני אביהם שבשמים. בתוך הזַכּות הזו, במקום הכי מקודש וקרוב בעולם, מפיות מקודשים בדברי תורה – נישאים התחנונים עלינו. לשפע, לבריאות, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, לנחת מהילדים, לשלום בית, לפרנסה טובה… סנהדרין של צדיקי עולם משתפכים לפני הקדוש ברוך הוא אב הרחמן. והדמעות עולות למעלה, והתפילות ממריאות עם הצדקות שלנו.

דבר אחד ברור שעם הצדקה והתפילה של ועד הרבנים בשער השמים, וכל אחת מהן עילאית ומהודרת בתכלית ההידור. זה המינימום שאנחנו חייבים לעצמנו.תיעוד מגדולי ישראל בהעתירם על תורמי ועד הרבנים בשנים עברו: