שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ד' בתשרי ה'תשע"ט