על סעודיה נאמר המלך הערבי.הרבה נביאים שניבאו על המלך הערבי.
מותר ואף טוב לעשות שלום עם המלך הערבי ולא להתגרות בו.
הוא עתיד להכעיס את חמינאי . ומלך פרס עתיד להחריב את כל העולם. חייבים לעצור אותו (חמינאי) ואף מן המשובח לחסל אותו ואת כל שליטי אירן העכשוויים.