"אַפַּחַד, פוּן יום כיפור": החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, הגרמ"י שניידר שליט"א, מעלה על הכתב כמה דברים ששמע ממרן, כשהוא מציין את ההכנה ליום כיפור הראשון ללא מרן

לקראת יום כיפור הראשון ללא מרן ראש הישיבה זצוק"ל, נזכר החברותא של הגראי"ל שטיינמן זיע"א, יבלחט"א הגרמ"י שניידר שליט"א במספר רגעים ממעונו אותם העלה על הכתב בגליון אוצרות פרי חיים.

החברותה מספר על הרגעים במעונו, הפחד מיום הכיפורים, ומעלה על הכתב כי בשנת תשע"ה, אמר לו מרן בפחד אחר ראש השנה "אַפַּחַד, פוּן יום כיפור" והמשיך ופירש לו למה הפחד, דבר ראשון בודאי מחיתום הדין שקובע על כל השנה, אך עיקר הפחד הוא על הכפרת עונות! וכאן נזעק מרן אוי וויי וויי אם לא זוכים לכפרה, הרי זה לנצח…

ומוסיף החברותא ומספר בפרסום ראשון על ההתבטאות המבהילה ששמע מרבינו מרן זיע"א, עד היכן הפחד הנורא שהיה לרבינו מיום הכיפורים עד כדי כך שמרן התבטא לו פעם: ששנים ע"ג שנים הוא לא יכול להירדם בליל יום כיפור, מפחד שמא לא יזכה לחיות עד עלות השחר, ולא יזכה ח"ו לכפרה, [שזה בעצם "היום" היינו רק מעלות השחר].

כִּשְׂרֵפַת בֵּית אֱלֹקֵינוּ • גדולי וצדיקי הדור שנפטרו בשנת ה'תשע"ח