ראש המועצה המכהן של קרית יערים אומר כי הוא מופתע מהחלטת דגל התורה להריץ את יצחק רביץ לתפקיד, טוען כי קיבל את ברכת הגר"ח קנייבסקי ומצהיר כי יתמודד שוב "ולשרת את התושבים ללא אינטרסים"

היום הודיע דגל התורה כי מועמדה לראשות מועצת קריית יערים יהיה יצחק רביץ. בתגובה, טוען ראש המועצה המכהן, אברהם רוזנטל כי הוא קיבל את ברכת הגר"ח קנייבסקי ולכן יתמודד שוב לתפקיד.

במכתב שפרסם כותב רוזנטל, "הופתעתי מהפרסומים האחרונים בעניין העברת כתובתו של הרב רביץ וכוונתו להתמודד על ראשות המועצה בקריית יערים מטעם "דגל התורה" למרות אמירתו המפורשת של ח"כ הרב גפני בפגישתי איתו יחד עם הרב מנחם שפירא שלא יגישו מועמד אחר נגדי כל עוד אני מתמודד.

"אולם מיותר לציין כי דבר זה והתנהלות זו לא תמנע ממני להמשיך ולהתמודד על ראשות המועצה גם לקדנציה הקרובה ולהמשיך ולשרת את התושבים ללא אינטרסים זרים. וזאת לאחר שקיבלתי את הוראתו וברכתו האישית של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

רוזנטל אף טוען במכתבו כי רביץ הבטיח לו שלא יתמודד מולו. "מקווה אני כי גם הרב רביץ יקיים את הבטחתו אלי שלא להתמודד כל עוד אני מתכוון להתמודד", כותב רוזנטל.

מיצחק רביץ נמסר כי חשוב לי להודות יותר מכל לראש מועצת קרית יערים הרב אברהם רוזנטל, איש ציבור ברמ"ח ושס"ה, שמשאיר אחריו למעלה משני עשורים של פעילות ציבורית ראויה לכל שבח.

מועמד 'דגל התורה' לראשות מועצת קרית יערים: יצחק רביץ