"זאת השבת שהיתה לסמל לדוגמא ולמופת לכל העולם, וחיקו אותה גם באופן בלתי - מושלם, ראשי הנצרות והאיסלם, נעשתה למרמס בעוונות בפלטרין של מלך עולם", כותב הרב מאזוז על חילולי השבת בבני ברק

ביום שני השבוע הגיע ראש העיר בני ברק, חנוך זייברט, למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז לקבל ברכת חג. במהלך הביקור סיפר ראש העיר לרב על חילולי השבת שהחלו לאחרונה במתחמי עבודות הרכבת בעיר.

הרב כאב מאוד לשמוע על הנגיסה הנוספת בקדושתה של השבת, ולבקשת ראש העיר, כתב קול קורא לצאת להפגין למען כבודה של השבת במכתב מרגש ומיוחד.

וכך כותב הרב במכתבו: "שמועה שמענו ויחרד לבנו. כי זוממים להרוס את מחמד עינינו. ובעיר בני- ברק נזר תפארתנו. קמו זדים לחלל את שבת קודשנו. זאת השבת שהיתה לסמל לדוגמא ולמופת לכל העולם, וחיקו אותה גם באופן בלתי – מושלם, ראשי הנצרות והאיסלם, נעשתה למרמס בעוונות בפלטרין של מלך עולם, אוי נא לנו מה נדבר ומה נצטדק, לפני השי"ת ביום הכפורים אשר בו כל איש נבדק.

"לכן מצוה רבה לכל שלומי אמוני ישראל הדרים בבני- ברק. לצאת בחובת מחאה בשבת הקרובה (פרשת האזינו) ברחובה של עיר. להסביר ולהוכיח לאחינו התועים והטועים, שלא יחללו את השבת בפרהסיא. כי לא זו הדרך ולא זו העיר.

"והקב"ה יעמוד לימין אביון, ותישמר השבת כהלכתה בכל מקום בישראל, ועינינו תחזינה בבוא גואל, ושלום על ישראל. בברכה רבה"