יציגו?
עד כדי כך מדת הפחד והחנופה שלכם? אתם באמת מאמינים שהרוסים צריכים את המידע שלכם? שהם לא יודעים שלא אתם הפלתם את המטוס? חבל על הזמן. חבל על הדלק על חשבון משלמי המיסים..