איך קורה שהם מצליחים לעבור את הגדר ?
כל מי שעובר, לירות על מנת להרוג!