הרב פכטר זצ"ל סמל הקירוב והאחדות שהצליח לאחד את תושבי מטולה ולקרבם לאביהם שבשמים. וזאת חוץ מפעליו האדירים לעזור לכל יהודי בצרה ללא הבדל בין זרמים חוגים ועדות. אהבת ישראל בערה בכל עצמותיו
היה מקורב מאד למרן הגר"ז רוטברג זצ"ל ראש ישיבת בית מאיר ותמך רבות בישיבה מדין הכרת הטוב על עיצוב דמותו ואישיותו וכל זאת בסתר ובצניעות מוחלטת ללא פירסומים ושלטים.
כל מי שבא איתו במגע הוקסם מפשטותו ויחסו החם לגדול כקטן
גדולה האבידה למשפחה, למטולה, ולכל עם ישראל