מר חולדא ראש העיר של השיכורים ואןהבי בשר כל ים . לבורא יתברך יש את כל האופציות . אתה כמו ג'וק קטן חסר שכל ןהגיון . מי אתה ? שאתה מרים קולך נגד הקב"ה . אתה אפילו לא אפס ליד יהודי הכי פחות . כל המלחמה שלך נגד הדת אינו אלא בעבור הכסא המושחת והטמא שלך ושל חבר שיכורך .. מתי ראית עצמך במראה . אני עטוף בקלי עבה מאד . אל תמלא את קובעת התרעלה . אחרת הקב"ה יפרע מימך ומקרוביך שתומכים בך על רממסת השבת . גם ככה לכ תבחר יותר מצית את כל התועבות האפשריות . כשזה יגיעאתה תתחנן ולא ישמע לך . תבכה והוא לא יענה . ראש עיר טיפש וסתום