שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תשע"ט