תוצאה של מלחמה עם עזה היא מאד מסוכנת.
יהיה פיצוץ גדול והרבה נזקים בממון ונפש מעם ישראל.
הם לכם למוקש כי ממשלת המינים ממשיכה לחלל את השבתות ומבזה את המועדות והרגלים.