מישהו פעם ספר כמה שנים מהחיים, כמה מתח ודאגות, כאב ראש, ובריאות לוקחת מהאנשים החידק הטורף הזה, הביצה הטובענית הזאת שנקראת פוליטיקה מבלי לשם לב. כמעט.. וברוך ה' שבכל מקום שיש שני יהודים יש שלוש דעות.. וכשאתה מסתכל בתגובות של אחינו בנ"י אתה רואה שדוקא בפוליטיקה יש הכי הרבה "תחיית המתים".. בלי עיה"ר. וכולם נעשו מומחים לפוליטיקה, ענייני פנים, חוץ ובטחון בפלפולים וסברות שלא היו מביישים את גדולי הצורבים במוסדות התורה.. ורק לא כהתוס' ד"ה וכל, כדאיתא בתענית, ז ע"א . ברוך ה'.