אחרי החברה בראמלאה ראו שליברמן פחדן התחילו גם שם לעשות מה שבא להם
ליברמן תקום מהשינה כבר