שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ב' בחשון ה'תשע"ט