"להתלכד ולהתאחד סביב מועמדותו של הרב נחמן גלבך": התפתחות משמעותית לקראת הבחירות לראשות העיר צפת: רבני העיר מכל החוגים, לצד אנשי המפלגות הדתיות המקומיות, קוראים לתמוך במועמד 'אגודת ישראל' לראשות העיר

התפתחות משמעותית לקראת הבחירות לראשות העיר צפת: ב'קריאת קודש' מיוחדת יוצאים כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א ורבני העיר שליט"א לטובת מועמדותו של הרב נחמן גלבך לראשות העיר. הרבנים קוראת לכל ציבור שומרי התורה ומהצוות להיחלץ חושים ולהצביע עבורו ביום הבחירות שתתקיימנה בכ"א בחשוון.

בתוך קריאת הקודש כותבים הרבנים שליט"א: "על כן הננו מגלים את דעתנו 'דעת תורה', לכלל הציבור יראי ה' לפעול לעזור ולתמוך בשלוחא דאורייתא ושלוחא דרבנן ידידנו הרב נחמן גלבך הי"ו, שידיו רב לו בהרחבת גבולות התורה והחסד, ובסיוע לכלל ולפרט בעירנו צפת ת"ו וזוכה לקדש שם שמים בהליכותיו ובמעשיו, תוך ציות מוחלט לגדולי ישראל, ואשר יעשה תמיד הישר והטוב לפתח ולקדם ולדאוג לכלל תושבי העיר צפת".

עוד מוסיפים הרבנים שליט"א: "על כן אנו קוראים לכל אחינו בית ישראל, להתלכד ולהתאחד סביב מועמדותו של הרב נחמן גלבך, ולהצביע אך ורק עבורו לראשות העיר צפת.

את קריאת הקודש מסיימים הרבנים שליט"א בברכה לטובת המצביעים עבור הרב גלבך: "ובשכר זה יבורכו בכל מילי דמיטב ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם ולהעמיד דורות נאמנים על תילם".

על קריאת הקודש חתומים כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א, וחשובי הרבנים בעיר, הרבנים הגאונים (שמות הרבנים לפי סדר הא"ב): הרב דוד אסקל, הרב מסעוד גבאי, הרב יעקב ג'אן, הרב אוריאל דבוש, הרב חיים ישראל הורביץ, הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי, הרב חגי יהודה, הרב יצחק בן יאיר, הרב שי לוי, הרב יורם מעודה, הרב שמעון סופר, הרב אלעזר מרדכי קעניג, הרב חיים קפלן, הרב דוד זאב רייך והרב שלמה רסקין.